Jordyn & StoneThe Holmes Family5 GenerationsHalie and MatthewRachael + RyanThe Bertodatto Family